WELCOME - BLOG

Marzec

01

16. job - work

Dzisiaj chciałbym raz na zawsze rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczących używania słów job i work. Proszę zapamiętać, że work używamy wtedy, kiedy mówimy: o pracy (albo o jakimś zajęciu),o posiadaniu lub szukaniu pracy, o zaczynaniu czy kończeniu pracy,o pracy w znaczeniu dzieła, albo utworu. Powiemy zatem na przykład: Let's have a beer after work. - Napijmy się piwa po pracy.I have read all the works by Shakespear. - Przeczytałem wszystkie dzieła Szekspira.I have to work also on Sundays. - ...
Marzec

01

15. Zero

Niby prosta sprawa, bo zero po angielsku znaczy dokładnie to samo, co w języku polskim. Angielski jednak nie byłby angielskim, gdyby nie miał albo 1384 wyjątków od jednej reguły, albo 238 znaczeń jednego słówka. Tak właśnie jest z zerem. Czy zero zawsze znaczy zero? 1. Pamiętajcie, że zero będziemy używać, mówiąc o: operacjach matematycznych, one minus one is zero,podawaniu temperatury, It's just one degree below zero.liczeniu i odliczaniu: three, two, one, zero!podawan...
Marzec

01

14. Składnia polska i angielska

Różnice w składni polskiej i angielskiej sprawiają bardzo dużo problemów, nie tylko na początkowych etapach nauki. Ciężko jest się przyzwyczaić do tego, że w języku angielskim nie możemy układać zdań z taką finezją i wolnością, jak w języku polskim. Zanim zaproszę do ciekawej i rozbudowanej lektury, chciałbym przypomnieć kilka różnic między polskim a angielskim: Język angielski jest językiem pozycyjnym (polski fleksyjnym), w związku z tym kolejność wyrazów w zdaniu ma odgrywa n...