WELCOME - BLOG

Marzec

01

18. big - large

Mimo, że przymiotniki big i large znaczą "wielki, duży", używamy ich w różnych kontekstach (to zła informacja dla wszystkich kursantów, którzy dopiero rozpoczęli kurs, po raz pierwszy spotkali się ze słówkiem large i chcieli zamieniać je na big). O czym należy pamiętać? large jest słowem nieco bardziej formalnym, niż big. Oba z nich są używane do opisywania fizycznych rozmiarów obiektów, jednak big nadaje wypowiedzi mniej oficjalny charakter, np.: -...
Marzec

01

17. sure to do - sure of doing

Różnica pomiędzy zwrotami sure to do a sure of doing jest następująca. 1. sure of doing użyjemy wtedy, jeżeli jesteśmy pewni o osobę, o której mowa w zdaniu, np.: John is sure of winning the match. - John jest pewny, że wygra mecz.They are sure of buying a new car. - Oni są pewni, że kupią nowy samochód.David is sure of understanding this. - Dawid jest pewny, że to zrozumie. 2. sure to do będziemy używać w momencie, kiedy jesteśmy pewni nie o osobę, o kt&o...
Marzec

01

16. job - work

Dzisiaj chciałbym raz na zawsze rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczących używania słów job i work. Proszę zapamiętać, że work używamy wtedy, kiedy mówimy: o pracy (albo o jakimś zajęciu),o posiadaniu lub szukaniu pracy, o zaczynaniu czy kończeniu pracy,o pracy w znaczeniu dzieła, albo utworu. Powiemy zatem na przykład: Let's have a beer after work. - Napijmy się piwa po pracy.I have read all the works by Shakespear. - Przeczytałem wszystkie dzieła Szekspira.I have to work also on Sundays. - ...