WELCOME - BLOG

Marzec

01

17. sure to do - sure of doing

Różnica pomiędzy zwrotami sure to do a sure of doing jest następująca. 1. sure of doing użyjemy wtedy, jeżeli jesteśmy pewni o osobę, o której mowa w zdaniu, np.: John is sure of winning the match. - John jest pewny, że wygra mecz.They are sure of buying a new car. - Oni są pewni, że kupią nowy samochód.David is sure of understanding this. - Dawid jest pewny, że to zrozumie. 2. sure to do będziemy używać w momencie, kiedy jesteśmy pewni nie o osobę, o kt&o...
Marzec

01

16. job - work

Dzisiaj chciałbym raz na zawsze rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczących używania słów job i work. Proszę zapamiętać, że work używamy wtedy, kiedy mówimy: o pracy (albo o jakimś zajęciu),o posiadaniu lub szukaniu pracy, o zaczynaniu czy kończeniu pracy,o pracy w znaczeniu dzieła, albo utworu. Powiemy zatem na przykład: Let's have a beer after work. - Napijmy się piwa po pracy.I have read all the works by Shakespear. - Przeczytałem wszystkie dzieła Szekspira.I have to work also on Sundays. - ...
Marzec

01

15. Zero

Niby prosta sprawa, bo zero po angielsku znaczy dokładnie to samo, co w języku polskim. Angielski jednak nie byłby angielskim, gdyby nie miał albo 1384 wyjątków od jednej reguły, albo 238 znaczeń jednego słówka. Tak właśnie jest z zerem. Czy zero zawsze znaczy zero? 1. Pamiętajcie, że zero będziemy używać, mówiąc o: operacjach matematycznych, one minus one is zero,podawaniu temperatury, It's just one degree below zero.liczeniu i odliczaniu: three, two, one, zero!podawan...