WELCOME - BLOG

Marzec

01

19. what - which

Na jednych z zajęć padło pytanie o różnice między zaimkami which i what, które są widoczne w zdaniach: "Which country do you like?" oraz "What country do you like?" 1. which będzie bardzo często używane w sytuacjach, kiedy pytanie wymusza na nas dokonanie jakiegoś wyboru, albo innymi słowy, jeśli mamy ograniczony wybór odpowiedzi, np.: Which city do you prefer: London or Warsaw? - Jakie miasto wolisz: Londyn czy Warszawę (tylko dwie opcje do wyboru).Which do you like: vodka or whisky?...
Marzec

01

18. big - large

Mimo, że przymiotniki big i large znaczą "wielki, duży", używamy ich w różnych kontekstach (to zła informacja dla wszystkich kursantów, którzy dopiero rozpoczęli kurs, po raz pierwszy spotkali się ze słówkiem large i chcieli zamieniać je na big). O czym należy pamiętać? large jest słowem nieco bardziej formalnym, niż big. Oba z nich są używane do opisywania fizycznych rozmiarów obiektów, jednak big nadaje wypowiedzi mniej oficjalny charakter, np.: -...
Marzec

01

17. sure to do - sure of doing

Różnica pomiędzy zwrotami sure to do a sure of doing jest następująca. 1. sure of doing użyjemy wtedy, jeżeli jesteśmy pewni o osobę, o której mowa w zdaniu, np.: John is sure of winning the match. - John jest pewny, że wygra mecz.They are sure of buying a new car. - Oni są pewni, że kupią nowy samochód.David is sure of understanding this. - Dawid jest pewny, że to zrozumie. 2. sure to do będziemy używać w momencie, kiedy jesteśmy pewni nie o osobę, o kt&o...