WELCOME - BLOG

Marzec

01

20. made of - made from

Różnicę między made of a made from można wytłumaczyć na szybko w dwóch zdaniach: 1. Table is made of wood - ponieważ dalej widzimy drewno. 2. Wine is made from grapes - ponieważ nie widzimy winogron. Żeby było bardziej naukowo: 1. made of używamy wtedy, kiedy nadal widać materiał, z którego dany przedmiot jest zrobiony. Telephone is made of plastic. - Telefon jest zrobiony z plastiku.Window is made of glass. - Szyba jest zrobiona ze szkła. 2. made from użyjemy, jeśli materiał, z kt&...
Marzec

01

19. what - which

Na jednych z zajęć padło pytanie o różnice między zaimkami which i what, które są widoczne w zdaniach: "Which country do you like?" oraz "What country do you like?" 1. which będzie bardzo często używane w sytuacjach, kiedy pytanie wymusza na nas dokonanie jakiegoś wyboru, albo innymi słowy, jeśli mamy ograniczony wybór odpowiedzi, np.: Which city do you prefer: London or Warsaw? - Jakie miasto wolisz: Londyn czy Warszawę (tylko dwie opcje do wyboru).Which do you like: vodka or whisky?...
Marzec

01

18. big - large

Mimo, że przymiotniki big i large znaczą "wielki, duży", używamy ich w różnych kontekstach (to zła informacja dla wszystkich kursantów, którzy dopiero rozpoczęli kurs, po raz pierwszy spotkali się ze słówkiem large i chcieli zamieniać je na big). O czym należy pamiętać? large jest słowem nieco bardziej formalnym, niż big. Oba z nich są używane do opisywania fizycznych rozmiarów obiektów, jednak big nadaje wypowiedzi mniej oficjalny charakter, np.: -...