WELCOME - BLOG

Marzec

01

26. sick - ill

Aby poprawie używać słów ill i sick należy przede wszystkim zdać sobie sprawę z tego, że zwroty te mogą mieć inne znaczenie w angielszczyźnie brytyjskiej i amerykańskiej. I mimo, iż w szkole skupiamy się głównie na British English, przyjrzymy się obu odmianom. Angielszczyzna brytyjska - ill odnosi się tutaj głównie w odniesieniu do złego stanu zdrowia: John was ill last month and didn't come to school - John był chory w zeszłym miesiącu, dlatego nie przyszedł do szkoły. UWAGA! Ill ni...
Marzec

01

25. look good - look well

Po pierwsze, żeby pozbyć się ewentualnych braków gramatycznych chciałem przypomnieć, że po czasownikach: smell / look / feel / taste / sound używamy zawsze przymiotnika (jaki?) a nie przysłówka (jak?). Niestety, ponieważ jest to kolejna rzecz, która wygląda odwrotnie niż w języku polskim, wielu osobom sprawia problemy. Mówimy zatem: Coffee smells nice - Kawa ładnie pachnie.That sounds good - Brzmi nieźle.I feel a bit tired - Czuję się lekko zmęczony.This wine tast...
Marzec

01

24. anybody - anyone

Zapytany dzisiaj na porannych zajęciach o różnicę między anybody a anyone bez chwili wahania odpowiedziałem, że nie ma żadnej. Po przeszukaniu sporej ilości książek i stron internetowych podtrzymam swoje słowa, ale uzupełnię je kilkoma zdaniami. Otóż, ogólnie rzecz biorąc anybody i anyone możemy używać naprzemiennie w każdej sytuacji. Przyjęło się jednak, że słowo anyone brzmi ładniej dla ucha i stąd jest ponad czterokrotnie częściej spotykane w formalnym&...