WELCOME - BLOG

Marzec

01

27. chef - chief - boss

Chef / Chief / Boss to kolejne trzy często mylone słówka, głównie dlatego, że pierwsze z nich - chef - wymawia się niemal identycznie jak polskie szef. Proszę jednak pamiętać o tym, że chef w języku angielski to albo "szef kuchni" (inaczej określany jeszcze czasem jako headchef) albo "bardzo dobrze wyszkolony kucharz". chief używamy tylko i wyłącznie w odniesieniu do: szefów policji, służb bezpieczeństwa albo osób, które kierują działaniami militarnymi, np.: - chief of se...
Marzec

01

26. sick - ill

Aby poprawie używać słów ill i sick należy przede wszystkim zdać sobie sprawę z tego, że zwroty te mogą mieć inne znaczenie w angielszczyźnie brytyjskiej i amerykańskiej. I mimo, iż w szkole skupiamy się głównie na British English, przyjrzymy się obu odmianom. Angielszczyzna brytyjska - ill odnosi się tutaj głównie w odniesieniu do złego stanu zdrowia: John was ill last month and didn't come to school - John był chory w zeszłym miesiącu, dlatego nie przyszedł do szkoły. UWAGA! Ill ni...
Marzec

01

25. look good - look well

Po pierwsze, żeby pozbyć się ewentualnych braków gramatycznych chciałem przypomnieć, że po czasownikach: smell / look / feel / taste / sound używamy zawsze przymiotnika (jaki?) a nie przysłówka (jak?). Niestety, ponieważ jest to kolejna rzecz, która wygląda odwrotnie niż w języku polskim, wielu osobom sprawia problemy. Mówimy zatem: Coffee smells nice - Kawa ładnie pachnie.That sounds good - Brzmi nieźle.I feel a bit tired - Czuję się lekko zmęczony.This wine tast...