WELCOME - BLOG

Marzec

01

28. award - reward - prize

Kolejne trzy często mylone słowa to award, reward oraz prize. Pomimo tego, że wszystkie tłumaczymy jako "nagroda", używamy ich w różnych sytuacjach. 1. Award to nagroda, której przyznanie zostało zatwierdzone przez jakąś organizację. Słowa tego używamy najczęściej w znaczeniu medalu, pucharu, dyplomu albo certyfikatu. PS. W angielszczyźnie brytyjskiej award oznacza również stypendium naukowe. 2. Reward to nagroda, którą otrzymujemy za dobre sprawowanie albo za dobrze wykonaną p...
Marzec

01

27. chef - chief - boss

Chef / Chief / Boss to kolejne trzy często mylone słówka, głównie dlatego, że pierwsze z nich - chef - wymawia się niemal identycznie jak polskie szef. Proszę jednak pamiętać o tym, że chef w języku angielski to albo "szef kuchni" (inaczej określany jeszcze czasem jako headchef) albo "bardzo dobrze wyszkolony kucharz". chief używamy tylko i wyłącznie w odniesieniu do: szefów policji, służb bezpieczeństwa albo osób, które kierują działaniami militarnymi, np.: - chief of se...
Marzec

01

26. sick - ill

Aby poprawie używać słów ill i sick należy przede wszystkim zdać sobie sprawę z tego, że zwroty te mogą mieć inne znaczenie w angielszczyźnie brytyjskiej i amerykańskiej. I mimo, iż w szkole skupiamy się głównie na British English, przyjrzymy się obu odmianom. Angielszczyzna brytyjska - ill odnosi się tutaj głównie w odniesieniu do złego stanu zdrowia: John was ill last month and didn't come to school - John był chory w zeszłym miesiącu, dlatego nie przyszedł do szkoły. UWAGA! Ill ni...