WELCOME - BLOG

Marzec

01

30. as - like

Bardzo często popełnianym błędem w języku angielskim jest mylenie słów "like" i "as". Żeby na spokojnie wytłumaczyć sobie różnicę między nimi, przyjrzyjmy się poniższym zdaniom: He is quick like cat.Doda sings like an angel.He is quick as if he were a cat.Doda sings as I would expect an angel to sing. 1. Na pierwszy rzut oka widać różnicę w budowie zdań, w których występują like oraz as. Najprościej mówiąc, proszę pamiętać o tym, że po like zawsze będzie występowała prosta...
Marzec

01

29. able - capable

Przymiotniki  "able"  i "capable" znaczą dokładnie to samo ("być w stanie coś zrobić") , jednak to, który z nich użyjemy może zależeć od sytuacji. "Able" jest bowiem zwrotem neutralnym, natomiast "capable" ma zdecydowanie bardziej formalny wydźwięk. Ważne są też różnice w strukturach, w których pojawiają się te słowa. Mówimy: to be able to do something,to be capable of doing something Przykłady: Poland is able to win Euro 2012. Poland is capable of winning Euro 2012....
Marzec

01

28. award - reward - prize

Kolejne trzy często mylone słowa to award, reward oraz prize. Pomimo tego, że wszystkie tłumaczymy jako "nagroda", używamy ich w różnych sytuacjach. 1. Award to nagroda, której przyznanie zostało zatwierdzone przez jakąś organizację. Słowa tego używamy najczęściej w znaczeniu medalu, pucharu, dyplomu albo certyfikatu. PS. W angielszczyźnie brytyjskiej award oznacza również stypendium naukowe. 2. Reward to nagroda, którą otrzymujemy za dobre sprawowanie albo za dobrze wykonaną p...