WELCOME - BLOG

Marzec

01

29. able - capable

Przymiotniki  "able"  i "capable" znaczą dokładnie to samo ("być w stanie coś zrobić") , jednak to, który z nich użyjemy może zależeć od sytuacji. "Able" jest bowiem zwrotem neutralnym, natomiast "capable" ma zdecydowanie bardziej formalny wydźwięk. Ważne są też różnice w strukturach, w których pojawiają się te słowa. Mówimy: to be able to do something,to be capable of doing something Przykłady: Poland is able to win Euro 2012. Poland is capable of winning Euro 2012....
Marzec

01

28. award - reward - prize

Kolejne trzy często mylone słowa to award, reward oraz prize. Pomimo tego, że wszystkie tłumaczymy jako "nagroda", używamy ich w różnych sytuacjach. 1. Award to nagroda, której przyznanie zostało zatwierdzone przez jakąś organizację. Słowa tego używamy najczęściej w znaczeniu medalu, pucharu, dyplomu albo certyfikatu. PS. W angielszczyźnie brytyjskiej award oznacza również stypendium naukowe. 2. Reward to nagroda, którą otrzymujemy za dobre sprawowanie albo za dobrze wykonaną p...
Marzec

01

27. chef - chief - boss

Chef / Chief / Boss to kolejne trzy często mylone słówka, głównie dlatego, że pierwsze z nich - chef - wymawia się niemal identycznie jak polskie szef. Proszę jednak pamiętać o tym, że chef w języku angielski to albo "szef kuchni" (inaczej określany jeszcze czasem jako headchef) albo "bardzo dobrze wyszkolony kucharz". chief używamy tylko i wyłącznie w odniesieniu do: szefów policji, służb bezpieczeństwa albo osób, które kierują działaniami militarnymi, np.: - chief of se...