37. persons - people

Wiele osób, nawet na początkowym etapie nauki, zastanawia się, czy słowo people jest jedyną poprawną wersją liczby mnogiej wyrazu person. Niestety, jak zwykle w przypadku języka angielskiego, persons i people stwarzają niejeden problem. 


Skąd te problemy? I dlaczego te słowa tak bardzo zmieniały swoje znaczenie w ostatnich latach? Odpowiedź jest na pierwszy rzut oka prosta. Oba pochodzą z łaciny: persona tyczy się jednej osoby, populum odnosi się historycznie do grupy ludzi. 

Person w liczbie mniej ma wersję persons. Z czasem jednak wielu pisarzy zaczęło narzucać słowo people jako oficjalną wersję liczby mnogiej, co pozostało do dzisiaj. Proszę jednak pamiętać o tym, że w tekstach formalnych i urzędowych, powinniśmy używać słowa persons zamiast people!

W międzyczasie padła propozycja, aby jasno i klarownie określić, kiedy używać danego słowa. Na przykład, żeby persons mówić wtedy, kiedy mamy konkretną liczbę osób (np.: 26 persons came to the lesson - 26 osób przyszło na lekcję), natomiast people miało służyć do określania zgromadzeń, w których nie mogliśmy wyróżnić konkretnej liczby, np: A lot of people came to the lesson - wiele osób przyszło na lekcję. 

Była to jednak kolejna nieudana akcja przeforsowania sztucznych definicji do języka, która w ogóle się nie przyjęła.

Dlatego teraz, w racji na popularność i częstotliwość użycia, używamy people jako liczby mnogiej do person, pamiętając jednocześnie, że gramatycznie i historycznie, to persons jest wersją prawidłową.

PS.

Tak, mimo, że people jest liczbą mnogą, możemy powiedzieć peoples, ale tylko jeśli chodzi nam ludzi pochodzących z różnych kultur zamieszkujących dany region, np.: peoples of America, peoples of Asia.

Pomagał i tłumaczył,

Dawid Księżarczyk