36. classic - classical, economic - economical, historic - historica

Ponieważ na ostatnich zajęciach pojawiły się drobne problemy z rozróżnieniem słów: "classic" oraz "classical", chciałbym, żebyśmy dzisiaj na chwilę przypomnieli sobie o różnicach w znaczeniu słów po dodaniu końcówki - al.

1. classic - classical

Proszę pamiętać, że classic tłumaczymy jako klasyczny, ale w znaczeniu typowego. Np.:

klasyczny / typowy przykład to classic example, typowy błąd to classic mistake, typowe objawy to classic symptoms. classical z kolei odnosi się albo do kultury antycznej, albo do określania muzyki poważnej, lub też do czegoś klasycznego (ale tylko w znaczeniu przeciwnym do nowoczesności), np.:

kultura antyczna (klasyczna) to classical culture, muzyka poważna to classical music, a taniec tradycyjny to classical dance

Analogicznie wygląda sytuacja z historic i historical:

2. Historic odnosi się do czegoś ważnego, lub inaczej mówiąc do wiekopomnych chwil, np.:

historic moment to ważna chwila, historic lesson to ważna lekcja, historic match to ważny mecz. Z drugiej strony, historical dotyczy rzeczy związanych z przeszłością (i nie interesuje nas, czy były ważne, czy nie):

historical documents - ważne dokumenty, historical novel - powieść historyczna, historical weapon - historyczna broń.

3. Proszę też uważać na słowa economic oraz economical.

Economic znaczy albo ekonomiczny / gospodarczy, albo też opłacalny / rentowny, np.:

economic growth - wzrost gospodarczy, economic crisis - kryzys gospodarczy, economic system - system ekonomiczny.

Economical oznacza tylko i wyłącznie ekonomiczny w znaczeniu "oszczędny", np.:

economical car to oszczędny samochód, economical use of energy to oszczędne używanie energii.

Jak zwykle mam nadzieję, że powyższe przykłady pomogą w zrozumieniu tych drobnych, aczkolwiek ważnych różnic.