33. machine - device

Wczoraj w czasie zajęć padło kolejne pytanie:
Jaka jest różnica między machine (maszyna) a device (urządzenie).

Proszę przyjrzeć się poniższym definicjom:

1. Machine - coś, co zmniejsza nasz wysiłek w robieniu jakiejś czynności, albo coś, co potrafi samodzielnie wykonać za nas jakąś czynność. Na przykład: washing machine (pralka).

2. Device - przedmioty, które nie potrafią działać samodzielnie i potrzebują machine do spełnienia swojej funkcji. Innymi słowy, device zwiększa funkcjonalność machine. Co więcej, na device możemy mówić machine, ale nigdy na machine nie powiemy device. :) Device to na przykład klawiatura albo drukarka