32. plant - factory

Wczoraj na zajęciach padło pytanie: "Jaka jest różnica między plant a factory? Czy oba można używać w znaczeniu 'fabryka'?"
Spytałem znajomych Amerykanów, poszperałem nieco w internecie i udało się znaleźć kilka pomocnych informacji.

Przede wszystkim, Amerykanie zgodnie mówią, że oba słowa plant i factory można używać naprzemiennie, z tym że nigdy nie powiemy na przykład: electric factory ani power factory, a electric plant i power plant. Niestety, nie potrafili tego uargumentować tłumacząc standardowo, że "tak po prostu jest".

Udało mi się jednak doszukać definicji, które mówią, że:

1. plant - używamy w znaczeniu wszystkich aktywów firmy, tj. nie tylko sam budynek fabryki, ale również ziemia, na której stoi i wszystkie maszyny, które się w niej znajdują itp.

2. factory - to po prostu budynek, w którym masowo produkuje się dany produkt (można założyć, że ponieważ power plants (elektrownie) nie produkują namacalnych produktów, dlatego nie możemy użyć w stosunku do nich słowa factory).

I do tego momentu wszystko było w miarę zrozumiałe, dopóki nie porozmawiałem z Brytyjczykiem, który powiedział, że owszem, oba słowa można swobodnie wymieniać, ale należy pamiętać o jednej rzeczy. Mianowicie, fabryka samochodów (car factory) może mieć na swoim terenie kilka innych zakładów (engine plant, assembly plant), np. część w której składa się silniki czy inne części samochodowe.

I tej wersji również polecam się trzymać. Zatem podsumujmy:

1. Factory najlepiej używać w stosunku do budynku (albo budynków), w których coś się produkuje.

2. Plant z kolei może być używany na dwa sposoby. Albo kiedy mówimy o zespole fabryk, wraz z ziemią i maszynami (nie tylko o samym budynku), lub też kiedy chcemy powiedzieć, że na terenie danej fabryki produkuje się kilka różnych towarów (np. Toyota ma car factory w Europie, na terenie której znajduje się engine plant  w którym produkowane są silniki.)

Mam nadzieję, że chociaż trochę udało się rozjaśnić różnicę. W razie pytań wiadomo gdzie mnie szukać. :)

Dawid Księżarczyk