WELCOME - BLOG

Marzec

01

34. bank holiday

Dzisiaj wyjątkowo będzie krótka lekcja z historii, na której postaram się przedstawić genezę powstania zwrotu "bank holiday" (święto państwowe). Słowo to pojawia się w trzeciej książce naszego kursu i już kilka razy spotykałem się z prośbą o podanie jego etymologii. Proszę sobie wyobrazić, że w roku 1833 Anglicy mieli aż 33 dni świąteczne wolne od pracy w ciągu roku. Co więcej, dziwnym zbiegiem okoliczności, większość z nich przypadała na poniedziałek, aby można było przedłużyć sobie weekend ...
Marzec

01

33. machine - device

Wczoraj w czasie zajęć padło kolejne pytanie: Jaka jest różnica między machine (maszyna) a device (urządzenie). Proszę przyjrzeć się poniższym definicjom: 1. Machine - coś, co zmniejsza nasz wysiłek w robieniu jakiejś czynności, albo coś, co potrafi samodzielnie wykonać za nas jakąś czynność. Na przykład: washing machine (pralka). 2. Device - przedmioty, które nie potrafią działać samodzielnie i potrzebują machine do spełnienia swojej funkcji. Innymi słowy, device zwiększa funkcjonalność ma...
Marzec

01

32. plant - factory

Wczoraj na zajęciach padło pytanie: "Jaka jest różnica między plant a factory? Czy oba można używać w znaczeniu 'fabryka'?" Spytałem znajomych Amerykanów, poszperałem nieco w internecie i udało się znaleźć kilka pomocnych informacji. Przede wszystkim, Amerykanie zgodnie mówią, że oba słowa plant i factory można używać naprzemiennie, z tym że nigdy nie powiemy na przykład: electric factory ani power factory, a electric plant i power plant. Niestety, nie potrafili tego uargumentować tłum...