29. able - capable

Przymiotniki  "able"  i "capable"
znaczą dokładnie to samo ("być w stanie coś zrobić") , jednak to, który z nich użyjemy może zależeć od sytuacji. "Able" jest bowiem zwrotem neutralnym, natomiast "capable" ma zdecydowanie bardziej formalny wydźwięk.

Ważne są też różnice w strukturach, w których pojawiają się te słowa. Mówimy:

to be able to do something,to be capable of doing something Przykłady:

Poland is able to win Euro 2012. Poland is capable of winning Euro 2012.Polska jest w stanie wygrać Euro 2012. I don't think everyone is able to learn English very quickly.I don't think everyone is capable of learning English very quickly.Nie sądzę, że wszyscy mogą się bardzo szybko nauczyć angielskiego.