22. There is / there are

Ponieważ nadal momentami pojawiają się problemy ze zrozumieniem konstrukcji zdań "there is" i "there are" chciałbym jeszcze raz na szybko wrócić do tematu.
There is oraz there are będziemy używali w momencie, gdy będziemy chcieli wymienić co znajduje się w danym miejscu.

There is a park in this town.There is a radio in the classroom.There are 4 cinemas in Świebodzice.There are people here. Proszę popatrzeć na poniższe zdania:

1. There is a pen on the table. - opisujemy miejsce, czyli odpowiadamy na pytanie: co znajduje się na stole.

1a. The pen is on the table. - wskazujemy miejsce, czyli odpowiadamy na pytanie: gdzie jest długopis.

2. There are parks in Świebodzice. - znowu, opisujemy miejsce i odpowiadamy na pytanie :co znajduje się w Świebodzicach.

2a. Parks are in Świebodzice. - ponownie wskazujemy miejsce i mówimy: gdzie są parki.