21. Wiesz co?

Zwrot "wiesz co?" może być tłumaczony na kilka sposobów:
Guess what?

You'll never guess. (dosł. nigdy nie zgadniesz)

Do you know what? albo częściej używana forma: 

You know what?I'll tell you what. (dosł. coś ci powiem) albo częściej używane: 

Tell you what.  

Kilka przykładów:

Guess what? Let's not write a dictation today! Wiesz co? Nie piszmy dzisiaj dyktanda.  

You'll never guess. I passed my last exam! Wiesz co? Zdałem ostatni egzamin! (dosłownie: Nigdy nie zgadniesz. Zdałem ostatni egzamin) 

You know what? I'll have double whisky. Wiesz co? Wezmę podwójną whisky. 

Tell you what. I'm going home. Wiesz co? Idę do domu.  

Gorąco polecam zapamiętanie chociaż części powyższych zwrotów i oczywiście im częściej będą one używane na naszych zajęciach tym lepiej.