17. sure to do - sure of doing

Różnica pomiędzy zwrotami sure to do a sure of doing jest następująca.
1. sure of doing użyjemy wtedy, jeżeli jesteśmy pewni o osobę, o której mowa w zdaniu, np.:

John is sure of winning the match. - John jest pewny, że wygra mecz.They are sure of buying a new car. - Oni są pewni, że kupią nowy samochód.David is sure of understanding this. - Dawid jest pewny, że to zrozumie. 2. sure to do będziemy używać w momencie, kiedy jesteśmy pewni nie o osobę, o której mówimy w zdaniu, ale o np. autora wypowiedzi:

Portugal is sure to win a match today. - Pewne jest, że Portugalia wygra dzisiejszy mecz.John is sure to pass his exam. - Pewne jest, że John zda egzamin.Students are sure to leave the country. - Pewne jest, że studenci wyjadą z kraju.

Porównajmy jeszcze parę zdań:

(1) Steven is sure of drinking a litre of wine. - Steven jest pewny, że wypije litr wina.

(2) Steven is sure to drink a litre of wine. - Pewne jest, że Steven wypije litr wina.

Identycznie jak sure zachowuje się również certain:

(3) Julia is certain of coming on time. - Julia jest pewna, że przyjdzie na czas. (4) Julia is certain to come on time. - Pewne jest, że Julia przyjdzie na czas.