WELCOME - BLOG

Luty

09

  Remember: "An apple a day... keeps pączki away". Have a sweet Fat Thursday!!!...
Wrzesień

06

40. It beats me

It beats me why Emil is always making such difficult dictations....
Kwiecień

14

39.Zamiast "like" i "dont like"

Dzisiaj krotka ściąga z tego, jakich słów używać, żeby w kółko nie powtarzać "like" i "don't like": I LIKE IT: I'm really into it (jeśli coś nas bardzo interesuje) I'm keen on it (jeśli bardzo lubimy coś robić i dodatkowo poszerzamy swoją wiedzę na ten temat) It appeals to me ("brzmi nieźle") It's to my liking (formalny sposob na powiedzenie "I like it") I'm crazy about it! (Uwielbiam to!) I'm mad about it (jak wyżej) I can't get enough of it (jeśli możemy coś robić non stop) I fanc...