WELCOME - BLOG

Wrzesień

06

40. It beats me

It beats me why Emil is always making such difficult dictations....
Kwiecień

14

39.Zamiast "like" i "dont like"

Dzisiaj krotka ściąga z tego, jakich słów używać, żeby w kółko nie powtarzać "like" i "don't like": I LIKE IT: I'm really into it (jeśli coś nas bardzo interesuje) I'm keen on it (jeśli bardzo lubimy coś robić i dodatkowo poszerzamy swoją wiedzę na ten temat) It appeals to me ("brzmi nieźle") It's to my liking (formalny sposob na powiedzenie "I like it") I'm crazy about it! (Uwielbiam to!) I'm mad about it (jak wyżej) I can't get enough of it (jeśli możemy coś robić non stop) I fanc...
Marzec

01

38. shy - embarrassed - ashamed

Cieszę się niezmiernie, że po dłuższej przerwie, w końcu ktoś zadał kolejne ciekawe pytanie na lekcji. Przyjrzyjmy się dzisiaj trzem słowom: shy (nieśmiały, bojaźliwy),embarrassed (zażenowany, zawstydzony), ashamed (zawsydzony). Proszę pamiętać, że pomimo tego, że na pierwszy rzut oka różnica jest jasna, czasami pojawiają się kłopoty z użyciem danego słowa w odpowiednim kontekście. Dlatego popatrzmy na konkretne przykłady: shy - Steven is very shy around girls - Steven jest bardzo nieśmiały p...