Polityka Prywatności

Klauzula Informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Języków Obcych WELCOME z siedzibą w Świebodzicach, przy ulicy Strzegomskiej 19 

2) inspektorem ochrony danych w SJO WELCOME jest Pan Dawid Księżarczyk, ksiezarczyk@sjo-welcome.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także sprzedaży usług oferowanych przez SJO WELCOME oraz na potrzeby działań marketingowych podejmowanych przez SJO WELCOME zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.”

4) Pani/Pana dane NIE SĄ i NIGDY NIE BĘDĄ przekazywane przez SJO WELCOME podmiotom trzecim;

5) Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  nieokreślony w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także sprzedaży usług oferowanych przez SJO WELCOME oraz na potrzeby działań marketingowych podejmowanych przez SJO WELCOME zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, lub do złożenia przez Panią/Pana pisemnej prośby o ich usunięcie;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i rozpoczęcia nauki w SJO WELCOME.  

10) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w Polityce Bezpeczeństwa Danych Osobowych SJO WELCOME, konsekwencją takiego przetwarzania będzie możliwość np: poinformowania Państwa o nowo otwartych grupach, wysyłania newslettera z ciekawostkami językowymi, czy wydanie certyfikatu na zakończenie etapu.

 


 

Wysyłając zapytanie o kursy językowe (poprzez formularz na stronie bądź email), wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Języków Obcych WELCOME z siedzibą w Świebodzicach, ul. Strzegomska 19, 58-160 Świebodzice, Państwa danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także sprzedaży usług oferowanych przez SJO WELCOME oraz na potrzeby działań marketingowych podejmowanych przez SJO WELCOME zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.”

„Szkoła Języków Obcych WELCOME z siedzibą w Świebodzicach, ul. Strzegomska 19, 58-160 Świebodzice, jako administrator danych osobowych, informują Pana/ Panią, iż:

- podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu świadczenia usług związanych z działalnością SJO WELCOME;
- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
- dane NIGDY NIE BĘDĄ udostępniane przez SJO WELCOME podmiotom trzecim;
- inspektorem ochrony danych w SJO WELCOME jest Pan Dawid Księżarczyk adres e-mail ksiezarczyk@sjo-welcome.pl;
- dane osobowe będą przechowywane przez okres nieokreślony w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także sprzedaży usług oferowanych przez SJO WELCOME oraz na potrzeby działań marketingowych podejmowanych przez SJO WELCOME zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, lub do złożenia przez Panią/Pana pisemnej prośby o ich usunięcie;
- ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;”


 Obowiązek informacyjny w zakresie monitoringu wizyjnego zgodnie z RODO w SJO WELCOME w Świebodzicach.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z zastosowaniem monitoringu wizyjnego w Szkole Języków Obcych WELCOME.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem systemu monitoringu w Szkole Języków Obcych WELCOME jest firma SJO WELCOME reprezentowana przez inspektora danych osobowych.

2. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego, obiektów i systemów, w których przetwarzane są informacje będące w posiadaniu Firmy oraz w których przechowywane są urządzenia do ich przetwarzania.

3.Dane osobowe w postawi monitoringu wizyjnego przetwarzane są na podstawie art 6. ust 1 lit c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016, w związku z art 5a. ustawy z dnia 16.12.2016 (dz.u. poz. 2259 z późn. zm) o zasadach zarządzania mieniem państwowym w brzmieniu nadanym postanowieniami art. 155 ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych

4. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres 7 dni.

5. Osobą odpowiedzialną za ochronę danych jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z inspektorem: ksiezarczyk@sjo-welcome.pl

6. Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego będzie zewnętrzna firma ochrony mienia oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

7.Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.